Kwaliteit, erkenning en certificering

 In relatie tot kwaliteit en veiligheid doen wij een belofte:

  1. WUON gaat respectvol om met de belangen van donor en nabestaanden.
  2. zowel medisch, anatomisch als technisch biedt WUON de kwaliteit en zorgvuldigheid die past bij de uitname van weefsel.

De medewerkers van WUON zijn specialisten in hun vakgebied: binnen 24 uur na overlijden wordt gestart met de procedure, de schouw is correct geweest, het verwerkte materiaal is geschikt voor gebruik en problemen gedurende het gehele traject worden opgelost in overleg met betreffende partijen.

Kwaliteit van organisatie en proces

Op onze dienstverlening zijn onder meer de volgende wetten en richtlijnen van toepassing: 

  • Wet op de orgaandonatie
  • Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Om te voldoen aan bovenstaande wetten en richtlijnen wordt er gebruik gemaakt van diverse instrumenten waaronder ISO 9001, audits door weefselbanken, interne audits en de kennis van leveranciers en expertisecentra.

In de weefselketen hebben meerdere toezichthouders een rol.

Al onze medewerkers worden vanaf hun aanstelling opgenomen in ons gecertificeerde interne opleidingsprogramma. (‘Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit - toepassingsgebied Bedrijfsopleiding Uitname’).