WUON Nieuws

Stichting WUON

WUON is de enige organisatie in Nederland die weefsel uitneemt bij donoren na overlijden. De weefsels zijn bestemd voor therapeutische doeleinden. WUON is een stichting zonder winstoogmerk en actief sinds 2019. Zij wordt volledig gefinancierd door de overheid.

In opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) neemt WUON weefsel uit en vervoert dit naar de Nederlandse weefselbanken. Met verschillende weefsels kunnen verschillende aandoeningen worden behandeld. Zo wordt verkregen huidweefsel gebruikt als een biologisch verband bij brandwonden. Gezond weefsel van een overleden persoon wordt opnieuw gebruikt in het lichaam van een ander persoon. Het gezonde, gedoneerde weefsel kan de kwaliteit van leven van de ontvanger in hoge mate verbeteren en het is in bepaalde gevallen zelfs levensreddend. Het is onze missie om het gedoneerde weefsel zo goed mogelijk uit te nemen, zonder beschadiging of verontreiniging.

Het is van groot belang dat het donatieproces – dat start bij toestemming van de overledene of diens nabestaanden – van begin tot eind vlekkeloos verloopt. WUON is de organisatie die het weefsel uitneemt. Daarna zullen de weefselbanken het weefsel bewerken voor (her)gebruik en slaan zij het op. Elke stap wordt uiterst zorgvuldig doorlopen.