Over WUON

WUON is de Nederlandse organisatie die menselijk weefsel uitneemt na overlijden. Het gaat om oogweefsel, huid, bot of hartweefsel. De weefsels zijn altijd bestemd voor het behandelen van patiënten. WUON is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgericht in 2019. Opdrachtgever van WUON is de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). De NTS bepaalt welk weefsel door WUON mag worden uitgenomen.

WUON draagt op alle niveaus van haar organisatie de kernwaarden Integriteit, Zorgvuldigheid en Betrouwbaarheid uit.