WUON Nieuws

Stichting WUON

Stichting WUON (Weefsel Uitname Organisatie Nederland) is een nieuwe, onafhankelijke organisatie in Nederland, die door de overheid is geselecteerd, voor het postmortaal uitnemen van humaan weefsel bij weefseldonoren in Nederland ten behoeve van transplantatiedoeleinden.

Dit maakt WUON tot een belangrijk onderdeel van de Nederlandse weefselketen.

WUON is een stichting zonder winstoogmerk en actief sinds 01-01-2019. Opgericht in 2018 en ontstaan door een afsplitsing van het multi-tissue center ETB-Bislife.

In opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) neemt WUON postmortaal weefsel uit voor levering aan de Nederlandse weefselbanken.

WUON neemt een centrale positie in binnen een keten van organisaties waarvoor het beschikbaar krijgen van weefsel voor transplantatie het gemeenschappelijke doel is. Er bestaat o.a. een samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en de Nederlandse weefselbanken. WUON voert de weefseluitnameprocedures uit conform de afspraken die met deze partijen zijn gemaakt en houdt altijd rekening met de belangen van de donoren en de nabestaanden, ziekenhuizen en mortuaria.